ΑΡΧΕΙΑ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Αρχείο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας

Αρχείο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχείο Επιμελητηρίου Κερκύρας

Αρχείο Ευξείνου Λέσχης Κερκύρας

Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αρχείο Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν.Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ).

Αρχείο Οικογένειας Α. Δ. Γκούση

Αρχείο περιοδικού «Αρμενικά»

Αρχείο Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Κέρκυρας

Αρχείο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αρχείο Τεκτονικής Στοάς «Φοίνιξ» Κερκύρας

Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος»

ΓΑΚ - Κεντρική Υπηρεσία

ΓΑΚ- Αρχεία Νομού Κέρκυρας

Ιδιωτικό Αρχείο Αικατερίνης Ορφανίδου

Ιδιωτικό Αρχείο Αικατερίνης Παπάζογλου- Κυπριζόγλου

Ιδιωτικό Αρχείο Αναστασίας Χριστόγλου-Ιωάννογλου

Ιδιωτικό Αρχείο Γεωργίου Καγκουρίδη

Ιδιωτικό Αρχείο Δημήτριου Θεοτόκη

Ιδιωτικό Αρχείο Ειριάννας Αργυρού

Ιδιωτικό Αρχείο Ελεονώρας Γαβριηλίδου

Ιδιωτικό Αρχείο Εριφύλης Χυτήρη

Ιδιωτικό Αρχείο Θεόφιλου Τζίκα

Ιδιωτικό Αρχείο Ιορδάνη Μπατζόγλου

Ιδιωτικό Αρχείο Ιωάννη Πιέρρη

Ιδιωτικό Αρχείο Κρικόρ Γεραμιάν

Ιδιωτικό Αρχείο Ναυσικάς Μάνδυλα

Ιδιωτικό Αρχείο οικογένειας Ανδρεαδάκη

Ιδιωτικό Αρχείο Οικογένειας Κατσαούνου

Ιδιωτικό Αρχείο Παντελή Σαμουλίδη

Ιδιωτικό Αρχείο Σουλτάνας Χρηστάνη

Ιδιωτικό Αρχείο Σπυρίδωνος Μουρατίδη

Ιδιωτικό Αρχείο Σπύρου Γαούτση

Ιδιωτικό Αρχείο Φίλιππου Λεπτοκαρύδη

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ)

Συλλογή Βιωματικoύ Μουσείου ανθρώπων προς φυγήν του Συλλόγου Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων

Συλλογή Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ψηφιακή Συλλογή Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων της Βουλής των Ελλήνων

Ψηφιακό Αρχείο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Archivio Storico Cinecitta Luce

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αθηναγόρας 1923-1930 - Μεθόδιος 1942-1966. Μητροπολίται Κερκύρας & Παξών, Εις τιμήν και μνήμην, Έκδοσις Ι, Μητροπόλεως Κερκύρας & Παξών, 1973.

Ανδριώτης Κώστας, Ανδριώτης Νίκος, «Βενιζελισμός και πρόσφυγες», στο Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη (επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Οικονομία. Εκπαίδευση. Πολιτισμός, Χανιά-Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Υπουργείο Παιδείας, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2010, σ. 113-126.

Ανδριώτης Νίκος, «“Εμείς” και οι “άλλοι” : πρόσφυγες και γηγενείς στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», στο Ανδρέας Τάκης (επιμ.), Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα, Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα 2010, σ. 15-38.

Ανδριώτης Νίκος, «Οι πρόσφυγες: η άφιξη και τα πρώτα μέτρα περίθαλψης», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ. 7ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 79-88.

Ανδριώτης Νίκος, Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940: Άφιξη, Περίθαλψη και Αποκατάσταση, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, Αθήνα 2020.

Ανωγιάτης - Pelé Δημήτριος, Αθανασοπούλου Ιωάννα, Τσιάμης Κωνσταντίνος, «Δημογραφική προσέγγιση του νοσολογικού φάσματος των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας», Ιόνιος Λόγος, τ. 5 (2015), σ. 1-16.

Βαλαώρας Βασίλειος, Το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος και η επίδρασις των προσφύγων, Αθήνα 1939.

Βενιζέλος Ελευθέριος, Η ελληνοτουρκική συμφωνία και αι προσφυγικαί αποζημιώσεις, Αθήνα 1930.

Βόγλη Κ. Ελπίδα, «Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι.», Πρακτικά του 23ου Ελληνικού Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 24-26 Μαΐου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 275-294.

Βουτυρά Ευτυχία, «Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα προς μίμηση;», Ίστωρ, τ. 7 (1994), σ. 175-183.

Γαούτσης Π. Σπύρος, Το Χρονικό των Μαλτέζων Καλογραιών στην Κέρκυρα. το εκπαιδευτικό και ιεραποστολικό έργο των Φραγκισκανών Αδελφών της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στην Κέρκυρα, Κέρκυρα 2007. 

Γεωργουσόπουλος Κώστας [Κ.Χ. Μύρης], «Η στάχτη που ταξίδευε», Αθήνα 1992.

Γιαννακόπουλος Γεώργιος, «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες: η δύσκολη προσαρμογή στις νέες συνθήκες», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ. 7ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 89-100.

Γιαννακόπουλος Γεώργιος, «Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα: Βιβλιογραφικό δοκίμιο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 9 (1992), σ. 283-291.

Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Προσφυγική Ελλάδα. Φωτογραφίες από το Αρχείο του ΚΜΣ, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1992.

Γιανουλόπουλος Γιάννης, «Η Εὐγενής μας τύφλωσις». Εξωτερική Πολιτική και «Εθνικά Θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.

Γκιζελή Δ. Βίκα, «Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην πόλη», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 9 (1992), σ. 61-77.

Γκιζελή Δ. Βίκα, Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930), Επικαιρότητα, Αθήνα 1984.

Γούναρης Βασίλειος, Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Πατάκης, Αθήνα 2004.

Δαλακούρα Βερονίκη, «Η εγκατάσταση των προσφύγων της Καππαδοκίας στον Ελληνικό χώρο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 11 (1995), σ. 267-320.

Δαφνής Ε. Γρηγόριος, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940 (δίτομο), Ίκαρος, Αθήνα 1955. 

Δεδές Κώστας, Οικοτροφείο και Ιεροδιδασκαλείο Κέρκυρας (1923-1932), Κέρκυρα 1997.

Δέλτσου Ελευθερία, «Ποντιακές μνήμες, σύλλογοι και πολιτική: Η δημόσια διαμόρφωση και η σημασία της μνήμης των ποντίων προσφύγων του 1922 στη Θεσσαλονίκη του 2000», στο Γούναρης Κ. Βασίλης (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και Ενσωμάτωση, Πατάκης, Αθήνα 2004.

Δρίτσα Μαργαρίτα, «Εθνική Τράπεζα και πρόσφυγες», Ιστορικά, τ. 2ος (1985), σ. 313-326.

Δρίτσα Μαργαρίτα, «Πολιτικές και οικονομικές όψεις του προσφυγικού ζητήματος», Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο - Πρακτικά, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1988, σ.133-144. 

Δρίτσα Μαργαρίτα, «Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση», στο Βερέμης Θάνος - Γουλιμή Γιούλα (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του, Γνώση, Αθήνα 1989, σ. 27-70.

Θανοπούλου Μαρία, Μπουτζουβή Αλέκα, «Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 107 (2002), σ. 3-21.

Θεοδωρίδης Χρυσόστομος, Κλαδάς Σωκράτης, Οι πρόσφυγες φοιτηταί και σπουδασταί μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν, Επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των, Αθήνα 1974.

Ιωαννίδου Ελένη (επιμ.) Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μετά τη Συνθήκη Ανταλλαγής πληθυσμών 1923, εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλης, 2021.

Κακριδής Ανδρέας (επιμ.), Τεκμήρια από το Ιστορικό αρχείο, Πτυχές της αποκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, 1922-1930, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2021.

 

Καμούζης Δημήτρης, Μακρής Αλέξανδρος, Μηνασίδης Χαράλαμπος (επιμ.), Έλληνες Στρατιώτες και Μικρασιατική εκστρατεία. Πτυχές μίας οδυνηρής εμπειρίας, Εστία, Αθήνα 2022. 

Καφετζάκη Τόνια, Πρόσφυγες και λογοτεχνία. Εικόνες του Μικρασιάτη πρόσφυγα στη μεσοπολεμική πεζογραφία, Πορεία, Αθήνα 2003.

Κιτρομηλίδης Πασχάλης, «Ιδεολογικές πτυχές του προσφυγικού φαινομένου», στο Συλλογικό, Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ’22, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2006, σ. 38-43.

Κλάψης Αντώνης, Πολιτική και Διπλωματία της Ελληνικής Εθνικής Ολοκλήρωσης 1821-1923. «Στο Κλουβί της Ελλάδος της Στενής μας Κλεισμένοι», Πεδίο, Αθήνα 2019.

Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μετάφραση: Βεϊνόγλου Μαρία, Βεϊνόγλου Φιλοκτήτης, Τροχαλία, Αθήνα 1997 [Γενεύη 1926].

Κόμης Κώστας, «Προσφυγικές μετακινήσεις. Πολεμικές καταστροφές και νέες εγκαταστάσεις», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ.3ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 89-100.

Κόμης Κώστας, Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου, Παπαζήσης, Αθήνα 1999.

Κοντογεώργη Ελισάβετ, «Αγροτικές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ.9 (1992), σ. 47-59.

Κοντογεώργη Ελισάβετ, «Προσφυγικό Ζήτημα. Η Αποκατάσταση 1922-1930», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 7ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σ. 101-118.

Κοντοστάνος Μεθόδιος, Τα Περισωθέντα Τερετίσματα, Κέρκυρα 1969.

Κορρέ-Ζωγράφου Κατερίνα, Τα Κεραμεικά του Τσανάκ Καλέ 1670-1922. Και η μετά το '22 Διασπορά των Μικρασιατών Κεραμιστών, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), Αθήνα 2000.

Κουλούρη Χριστίνα (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή - 1922, Άλτερ Εγκο Μ.Μ.Ε. Α.Ε - Τα Νέα, Αθήνα 2010.

Κουρκουμέλης Νίκος, Σημειώματα για τον Κερκυραϊκό Προσκοπισμό 1915-1980 (Α΄ Μέρος), Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κερκύρας, Κέρκυρα 1981. 

Κουρκούρης Νίκος, Ελληνικός Προσκοπισμός, 4 τόμοι, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), Αθήνα 2009.

Κουτσουράδης Τιμολέων, Ημερολόγια και Απομνημονεύματα κατώτερων αξιωματικών και οπλιτών της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Συλλογές, Αθήνα 2009. 

Κριμπάς Βασίλειος, «Το έργο της αγροτικής εγκαταστάσεως της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 13 (1999-2000), σ. 225-265.

Κυπριώτης Ι. Θεοφάνης, Μωραΐτης Ν. Χαράλαμπος, Η Βιομηχανική Ιστορία της Κέρκυρας. Τα Καμίνια, τ. Α΄, Κέρκυρα 2016.

Κωστής Κώστας, «Η ιδεολογία της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πρόσφυγες στον Μεσοπόλεμο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 9 (1992), σ. 33-46.

Λαμψίδης Γεώργιος, Οι πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989.

Λαυρεντίδης Ισαάκ, Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1986.

Λιάκος Αντώνης, Γαζή Έφη (επιμ.), Το 1922 και οι Πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, Νεφέλη, Αθήνα 2011.

Μαραντζίδης Νίκος, Μιλλέτ Γιασασίν, Ζήτω το έθνος. Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Μαυρογορδάτος Γεώργιος, «Το ανεπανάληπτο επίτευγμα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 9 (1992), σ. 9-12.

Μηλιώτης Παναγιώτης, Η εν Νεϊγύ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως και η εφαρμογή αυτής, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1962.

Μουρατίδης Χ. Σπυρίδων, «Οι προφορικές μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, που κατέφυγαν στην Κέρκυρα, ως εργαλείο ιστορικής έρευνας», Πρακτικά Ι΄ Πανιονίου Συνέδριο, Κέρκυρα 1-3 Μαΐου 2014, Κέρκυρα 2014.

Μουρατίδης Χ. Σπυρίδων, Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα (1922-1932), Θεμέλιο, Αθήνα 2005.

Μουρατίδης Χ. Σπυρίδων, Προφορικές Μαρτυρίες Προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Κέρκυρα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2022.

Μπαλαμπανίδης Δημήτρης - Σούμπασης Κυριάκος, «Η εγκατάσταση των “ανταλλάξιμων” προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Ανάμεσα σε κρατικές χωροθετικές πολιτικές και καθημερινές στρατηγικές αντίστασης και επιβίωσης», στο Αβδελά Έφη, Ραϋμόνδος Αλβανός, Κουσουρής Δημήτρης, Χαραλαμπίδης Μενέλαος (επιμ.), Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2017, σ. 35-61.

Παγκράτης Δ. Γεράσιμος, «Πληθυσμιακές Μετακινήσεις στον χώρο του Ιονίου Πελάγους: ζητήματα τυπολογίας, μεθοδολογίας και πηγών», Επιστημονικό Συνέδριο: Πληθυσμιακές μετακινήσεις προς τα Ιόνια Νησιά: από τον 13ο αιώνα έως την Ένωση με την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 9-11 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα 2019.

Παλαμάς Κωστής, Οι Πεντασύλλαβοι - Τα Παθητικά Κρυφομιλήματα - Οι Λύκοι - Δύο Λουλούδια Από Τα Ξένα, 1925.

Παναγιωταρέα Άννα, Όταν οι αστοί έγιναν πρόσφυγες, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994.

Παπαφλωράτος Σ. Ιωάννης, Η Ελληνοϊταλική κρίση του 1923. Το επεισόδιο Tellini / Κέρκυρας, Πελασγός, Αθήνα 2019.

Πελαγίδης Ευστάθιος, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο πόνος και η δόξα, Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη 2003.

Πετρίδου - Καππάτου Ι. Σοφία, Από τον Πόντο στην Κεφαλλονιά. Μια Πορεία - Μια Υπόσχεση, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), 2007.

Σαλβάνου Αιμιλία, Η Συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης. Το παρελθόν ως ιστορία και πρακτική, Νεφέλη, Αθήνα 2018.

Σαλκιτζόγλου Α. Τάκης, Η Σύλλη του Ικονίου. Μια ελληνική κωμόπολη στην καρδιά της Μικράς Ασίας, Μπαλτά, Αθήνα 2016.

Σαριόγλου - Scott Ειρήνη, Η Μικρασιατική Εκστρατεία του Κώστα Μισαηλίδη. Οι Ανταποκρίσεις του από το Μέτωπο (1919-1922), Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ), 2019.

Σεφέρης Γεώργιος, Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄, Αθήνα 1955.

Σουρτζίνος Χ. Γιώργος, Τοπωνύμια. Γλωσσικές Μαρτυρίες στην Ιστορική διαδρομή της Κέρκυρας, Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα 2008.

Συλλογικό, «Κ' η Ανατολή του Αιμάτου Σιντριβάνι» Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922, Αίτια και Συνέπειες μιας Καταστροφής, Γκοβόστης, Αθήνα 2022.

Συλλογικό, Η Έξοδος (πεντάτομο), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980-2016.

Συλλογικό, Η Προφορική Ιστορία στα Μουσεία και στην Εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα 2015.

Συλλογικό, Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σχολή Μωραΐτη, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1999.

Συλλογικό, Ο τραγικός ξεριζωμός των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Οι διαδρομές σωτηρίας προς την Ελλάδα, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, Αθήνα 2022.

Τάτα Αρσέλ Λίμπυ (Ελευθερία), Με το διωγμό στην ψυχή. Το τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής σε τρεις γενιές, Κέδρος, Αθήνα 2014.

Τζεδόπουλος Γεώργιος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), Αθήνα 2003.

Τζιμοπούλου Μακρησία, Πρόσφυγες στην Κέρκυρα - Χρονικό 1922-1923, Αθήνα 1973.

Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (επιμ.) Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, μετάφραση: Τσερεζόλε Ελένη, Δεμεστίχα Μαρία, Μοίρας Λεωνίδας, Κριτική, Αθήνα 2006.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος, 15-16 Μαΐου 1928, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήνα 1935.

Φωτιάδης Κώστας (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή. Αφηγήσεις-Μελετήματα- Ντοκουμέντα, Καλοκάθης, Αθήνα 2010.

Χασιώτης Κ. Ιωάννης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοικεσίες και εκτοπισμοί. Οργάνωση και ιδεολογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997.

Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τ. 2ος , Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002.

Χυτήρης Γεράσιμος, Το Μέγα Δρυ, Κατάρτι, Αθήνα 2003.

Abrams Lynn, Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, μετάφραση: Ρινόπουλος Λουκάς Πλέθρον, Αθήνα 2016.

Akçam Taner, Εντολές Εξόντωσης, Τα τηλεγραφήματα του Ταλάτ πασά και η Αρμενική Γενοκτονία, μετάφραση: Καράογλαν Φραγκώ, Παπαζήση, Αθήνα 2021.

 

Alexandris Alexis, «Pontic Greek refugees in Constantinople 1922-1923: the human cost of the exchange of populations», Αρχείον Πόντου, τ. 37, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1982, σ. 280-293.

Barton L. James, Story of Near East Relief (1915-1930): An interpretation, The Macmillan Company, New York 1930.

Bromark Stian, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών μέσα από τα μάτια ενός Νορβηγού, μετάφραση: Γλυνιαδάκη Κρυστάλλη, Εστία, Αθήνα 2021.  

Cassimatis P. Louis, American influence in Greece: 1917-1929, Kent State University Press, Kent, Ohio 1988.

Clark Bruce, Δύο φορές ξένος. Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν την σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία, μετάφραση: Ποταμιανού Βίκη, Ποταμός, Αθήνα 2007.

Giannouli Dimitra, «American Philanthropy in action: The American Red Cross in Action, 1918-1923», East European Politics and Societies, vol.1 (1996), p. 108-132.

Giannouli Dimitra, «Greeks or Strangers at home: The experiences of Ottoman Greek Refugees during their exodus to Greece, 1922-1923», Journal of Modern Greek Studies, vol.13 (1995), p. 271-287.

Hirschon - Φιλιππάκη Renee, Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), Αθήνα 2006. 

Hirschon Renée, Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. New York, Oxford, Berghahn Books, 2003.

Hlamides Nikolaos, «The Greek Relief Committee: America's Response to the Greek Genocide. (A Research Note)», Genocide Studies and Prevention: An International Journal, vol. 3 (2008), p. 375-383.

Klapsis Antonis, «American initiatives for the relief of Greek Refugees, 1922-1923», Genocide Studies and Prevention, University of Toronto Press, vol.1 (2011), p. 98-106.

Mark Mazower, «The refugees, the economic crisis and the collapse of Venizelist Hegemony, 1929-1932», Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 9 (1992), σ. 119-134.

Mavrogordatos Th. George, Stillborn Republic: Social coalitions and party strategies in Greece, 1922-1936, University of California Press, Berkeley 1983.

Morgenthau Henry, Η αποστολή μου στην Αθήνα. 1922. Το έπος της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, μετάφραση: Ιωσήφ Κασσεσιάν, Τροχαλία, Αθήνα 1994.

Portelli Alessandro, Τι καθιστά την προφορική ιστορία διαφορετική. Ομιλία, Γραφή και Ανάμνηση, μετάφραση: Λέκκα Βάσια, Πλέθρον, Αθήνα, 2020.

Richter A. Heinz, Ο Ελληνισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκτοπισμοί, Διωγμοί και Ξεριζωμός (1913-1923), μετάφραση: Τσαλπατούρος Πέτρος, Γκοβόστης, Αθήνα 2021.

 

Rodogno Davide, «Non-state actors’ humanitarian operations in the aftermath of the First World War. The case of the Near East Relief», στο: Klose Felix (επιμ.), The emergence of humanitarian intervention. Ideas and practice from the nineteenth century to the present, Cambridge University Press, 2016, p. 185- 207.

Rodogno Davide, «The American Red Cross and the International Committee of the Red Cross. Humanitarian politics and policies in Asia Minor and Greece (1922-1923)», Humanitarianism in the Era of the First World War, First World War Studies,vol.1 (2014), p. 83-99.

Rodogno Davide, Against massacre. Humanitarian interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914; The emergence of a European concept and international practice, Princeton University Press, 2012.

Shenk Robert, Κοκτζόγλου Σάββας, Η Γενοκτονία των Ελλήνων μέσα από τα Ημερολόγια Πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού, μετάφραση: Ηλιάδου Ελένη, Δήμα Πολυξένη, Δίσιγμα, Αθήνα 2021.

 

Stojadinović M. Milan, Ni rat ni pakt: Jugoslavija i među dva rata, El Economista, Buenos Aires 1963.

To keep connected with us please login with your personal info.

New membership are not allowed.

Enter your personal details and start journey with us.

error: Content is protected !!
elΕλληνικά