Η ΕΚΘΕΣΗ

Η Κέρκυρα αναδείχθηκε ήδη από τα τέλη του 1922 σε ένα από τα βασικά κέντρα προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το διάστημα 1922-1924 κατέφθασαν στο νησί χιλιάδες πρόσφυγες. Από αυτούς, οι περισσότεροι μετεγκαστάθηκαν αργότερα σε άλλες περιοχές ενώ όσοι έμειναν μόνιμα, αφομοιώθηκαν στην τοπική κοινωνία.

Η ψηφιακή έκθεση αποσκοπεί να φωτίσει άγνωστες πτυχές της παρουσίας αυτών των προσφύγων στην Κέρκυρα. Βασικός άξονας που διατρέχει όλη την έκθεση είναι οι μαρτυρίες τόσο των προσφύγων, όσο και των απογόνων τους. Για τον λόγο αυτό οι μαρτυρίες αναδεικνύονται σε «εκθέματα», τα οποία μας μεταφέρουν τα βιώματα και τις εμπειρίες των πρωταγωνιστών, αλλά και τα συναισθήματα των απογόνων τους. Παράλληλα, παρουσιάζονται αρχειακά τεκμήρια και φωτογραφικό υλικό – αρκετά για πρώτη φορά – από αρχειακούς φορείς και ιδιωτικές συλλογές.

Η έκθεση χωρίζεται σε έξι κύριες θεματικές ενότητες, οι όποιες έχουν μια γραμμική ακολουθία, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα. Σε αυτές παρουσιάζονται η άφιξη, η προσωρινή και η οριστική εγκατάσταση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και η προσφυγική μνήμη σήμερα. Παράλληλα, με τις βασικές αυτές θεματικές, την έκθεση ολοκληρώνουν τέσσερα ειδικά αφιερώματα για πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία.

Βασικός στόχος της παρούσας ψηφιακής έκθεσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι η ανάδειξη και η διάσωση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προφορική ιστορία και τα αρχειακά τεκμήρια αξιοποιούνται από κοινού για να αναδείξουν αφενός τα ιστορικά γεγονότα καθεαυτά, αφετέρου την πρόσληψή τους από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές ή τους απογόνους τους, ιχνηλατώντας με τον τρόπο αυτό το ιστορικό τραύμα ως τις μέρες μας. 

To keep connected with us please login with your personal info.

New membership are not allowed.

Enter your personal details and start journey with us.

error: Content is protected !!
elΕλληνικά